darnumas


darnumas
darnùmas sm. (2)darnus: 1. Darnùmo tai dar̃nas [arklys], tik brangus Kp. Rūbo darnùmas pataiso žmogų Vj. 2. Balsų nedarnùmas, disonansas 474. Kad ir taisė armoniką – nėra darnùmo balsuos Kair. | prk.: To darnumo ir gražaus sugyvenimo ir žymės nebeliko A.Vien.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • darnumas — darnùmas dkt. Gamtojè viešpatáuja tvarkà ir darnùmas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • darnumas — statusas T sritis biomedicinos mokslai atitikmenys: angl. coherence ryšiai: sinonimas – koherencija susijęs terminas – ryšys šaltinis Pagrindinės epidemiologijos sąvokos : mokomasis žodynas / Kauno medicinos universitetas ; [sudarytojas Vilius… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • coherence — darnumas statusas T sritis biomedicinos mokslai atitikmenys: angl. coherence ryšiai: sinonimas – koherencija susijęs terminas – ryšys šaltinis Pagrindinės epidemiologijos sąvokos : mokomasis žodynas / Kauno medicinos universitetas ; [sudarytojas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • darna — 1 darnà sf. (4) darnumas, dermė, harmonija: Darnà yra susiderinimo pagrindas FT. Judesių darna rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lodas — 1 ×lõdas (sl.) sm. (2) sutarimas, darnumas: Taikykim gerai lodą [kuldami], ba spragilai mušasi Lš. ◊ lõdą gauti susikalbėti, susitarti: Šiandie su juo negali lõdo gauti Vlkv. Su juo niekada negaliu gauti lõdą Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutaisymas — nutaĩsymas sm. (1) DŽ1 1. → nutaisyti 1: Ot nutaĩsymas ratelio! Gera tokiuo verpti NdŽ. 2. šukuosenos padarymas: Plaukų nutaĩsymas I. 3. NdŽ, KŽ → nutaisyti 11: Naktį dar būdavę nuotakos galvos nutaisymas, marčios aptaisymas LTII424. 4. → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • simetrija — simètrija sf. (1) DŽ; LL225, Rtr, ŽŪŽ54 kurio nors daikto dalių darnumas, proporcingumas, harmonija: Spindulinė kūno simetrija E. Simetrijos linija (ašis) Z.Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • simfonija — simfònija sf. (1) TrpŽ; LL244, Rtr 1. DŽ1 orkestrui atlikti skirtas didelis trijų keturių dalių muzikos kūrinys: A. Račiūno penktoji simfonija yra neabejotinai reikšmingas lietuvių muzikos pasiekimas rš. 2. DŽ prk. įvairių garsų harmonija,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stuomeningumas — stuomeningùmas sm. (2) NdŽ, KŽ 1. L523, Rtr, BŽ500 → stuomeningas. 2. BŽ514 rišlumas, darnumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutaikintumas — sutaikintùmas sm. (2) proporcingumas, darnumas: (Dalių) sutaikintùmas, pritinkamumas BŽ532 …   Dictionary of the Lithuanian Language